Platformas “JTI CHAT” lietošanas noteikumi

back

Platformas “JTI CHAT” lietošanas noteikumi

I. VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI
1. Esiet sveicināti virtuālajā platformā “JTI CHAT”, kas atrodas interneta vietnē www.jtichat.com/lt/ (turpmāk – Platforma), kuru pārvalda UAB “JTI Baltic”, juridiskās personas kods 111583352, adrese Konstitucijos pr. 21C, Viļņa (turpmāk – mēs vai Pārvaldītājs).
2. Apmeklējot Platformu, persona apstiprina, ka ir izlasījusi un piekritusi šiem “JTI CHAT” platformas lietošanas noteikumiem (turpmāk – Lietošanas noteikumi). Ja persona nepiekrīt visiem Lietošanas noteikumiem, tai Platforma nav jāapmeklē un tā nav jāizmanto.
II. LIETOTĀJI
3. Platformu var izmantot tikai tabakas, tabakas izstrādājumu un ar tabakas izstrādājumiem saistītu izstrādājumu tirdzniecības vietu (turpmāk – tabakas tirdzniecības vietas) pārstāvji – darbinieki (fiziskas personas), kas ievēro visus Platformas noteikumus un atbilst šiem kritērijiem (turpmāk – Lietotāji): 3.1. Lietotājiem jābūt vismaz 18 gadus veciem;
3.2. Lietotājiem jābūt pilnvarotiem tirgot tabaku, tabakas izstrādājumus un/vai ar tiem saistītus izstrādājumus;
3.3. Lietotājiem Platformas lietošanas laikā jāstrādā Platformas reģistrācijā norādītajā tabakas tirdzniecības vietā.
III. KONTS
4. Jūsu konts Platformā var būt aktīvs tik ilgi, kamēr saskaņā ar augstāk norādītajiem kritērijiem jums ir tiesības būt par Lietotāju. Ja mainoties darba raksturam vairs nevarat būt Lietotājs, jums ir jādzēš savs konts Platformā vai par to ir jāpaziņo Platformā, uzklikšķinot uz “Paziņot par darba vietas maiņu” un aizpildot ailes ar pieprasīto informāciju. Ja Pārvaldītājs konstatē, ka vairs nevarat būt Lietotājs, tas dzēš Jūsu kontu Platformā un vairs neapstrādā Jūsu personas datus un tos iznīcina.
5. Jūsu konts var tikt deaktivēts, ja no pēdējās Jūsu pieslēgšanās Jūsu kontam Platformā dienas ir pagājušas vairāk nekā 30 dienas. Deaktivēto kontu atkal var aktivēt, nezaudējot tajā uzkrātos datus. Ja vēlaties atkal aktivēt savu kontu, pieslēdzieties Platformai, izmantojot saiti “Atjaunot paroli”, ne vēlāk kā 60 dienu laikā no konta deaktivēšanas dienas.
6. Ja ar Pārvaldītāju nesazināsieties ilgāk kā 60 dienas no konta deaktivēšanas dienas, Jūsu konts un visi tajā esošie dati var tikt iznīcināti (dzēsti). Ņemot vērā to, ka Pārvaldītājs reizi gadā veic datu aktualitātes pārbaudi, jebkurā gadījumā Jūsu personas dati tiks apstrādāti ne ilgāk kā 1 gadu no pēdējās Jūsu pieslēgšanās Jūsu kontam Platformā dienas, izņemot gadījumus, kad citu termiņu nosaka likumu vai citu tiesību aktu prasības.
IV. PLATFORMAS SATURA, PREČU ZĪMJU UN DOMĒNU ĪPAŠUMA UN AUTORTIESĪBAS
7. Visi Platformā izmantojamie vai sniegtie materiāli, ieskaitot tekstus, grafiku, logotipus, piktogrammas, fotogrāfijas, ilustrācijas, mākslas darbus, audio un video ierakstus, Platformas pamatu veidojošo HTML valodu, programmatūras kodus, metadatus, kā arī šo materiālu kopumus, izvietojumu un kārtību (turpmāk kopā – Platformas saturs), pieder Pārvaldītājam, JT International SA vai tās grupas uzņēmumam, vai Pārvaldītājs vai JT International SA to izmanto saskaņā ar licenci, vai arī visu tiesību īpašnieks ir pilnvarojis Pārvaldītāju vai JT International SA to izmantot vai reproducēt, un šos materiālus aizsargā autortiesību, preču zīmju aizsardzības un citi spēkā esošie likumi. Platformas paredzamās un ierastās lietošanas laikā Jums ir atļauts attēlot Platformas saturu Jūsu datora pārlūkā. Kopēt vai izmantot Platformas saturu citos veidos vai nolūkos ir aizliegts. Pirmkārt, aizliegts i) mainīt, pārdot, reproducēt, izplatīt, atkārtoti nodot, publicēt, attēlot, gatavot atvasinātos darbus, atkārtoti publicēt vai kā citādi izmantot jebkādu Platformas saturu un tā pamatu veidojošās īpašuma tiesības vai autortiesības bez iepriekšējas rakstiskas Pārvaldītāja vai JT International SA piekrišanas; vai ii) dzēst vai mainīt jebkādus redzamus vai neredzamus identifikatorus, atzīmes, paziņojumus vai paziņojumus par ierobežotu atbildību. Ja Lietotājs vēlas izmantot Platformas saturu citiem mērķiem nevis personīgajai lietošanai, vai arī mainīt Platformas saturu, tam ir jāsazinās ar mums, izmantojot “JTI CHAT” sadaļu “Palīdzība”.
8. JTI preču zīmes un logotipi, kā arī Platformā sniegtās preču zīmes ir Pārvaldītājam vai JT International SA piederošas vai saskaņā ar licenci izmantojamas preču zīmes (turpmāk – Preču zīmes). Platformā var būt attēlotas arī citas preču zīmes, kuras pieder trešajām pusēm vai ir to valdījumā (turpmāk – Trešo pušu zīmoli). Kad Lietotājs izmanto Platformu un tās saturu, tad netiek uzskatīts, ka tam netieši vai kādā citā veidā tiek dota atļauja izmantot Preču zīmes vai Trešo pušu zīmolus bez iepriekšējas rakstiskas Preču zīmju vai Trešu pušu zīmolu īpašnieka vai īpašnieku piekrišanas.
9. Lietotājam aizliegts izmanot “kadrus” vai “kadrēšanas” (angl. framing) tehniku, lai tā aptvertu noteiktu Platformas saturu, Trešo pušu saturu, Preču zīmes, Platformas domēnus un Trešo pušu zīmolus vai citu ar īpašumtiesībām piederošu informāciju bez mūsu rakstiskas piekrišanas. Lietotājam aizliegts izmantot metadatus vai jebkuru citu “paslēptu tekstu”, kurā tiek izmantots mūsu nosaukums, Preču zīmes vai Trešo pušu zīmoli, bez nepārprotamas mūsu rakstiskas piekrišanas vai attiecīgajos gadījumos – bez Trešo pušu zīmolu īpašnieku nepārprotamas rakstiskas piekrišanas.
V. PLATFORMAS IZMANTOŠANA
10. Lietotājs piekrīt izmantot Platformu tikai likumīgiem mērķiem.
11. Lietotājs neizmanto Platformu un neļauj citiem izmantot Platformu, lai:
i) lejuplādētu, nosūtītu e-pastā, publiskotu, ļautu izmantot, dotu piekļuvi vai kā citādi nodotu jebkādus materiālus, kas ir nelikumīgi, kaitīgi, apdraudoši, aizskaroši, iebiedējoši, maldinoši, aizvainojoši, vulgāri, nepiedienīgi, apmelojoši, pornogrāfiski, naidu kurinoši vai aizskaroši saistībā ar rasi, etnisko izcelsmi vai citiem aspektiem, tostarp arī jebkādus materiālus, kas veicina uzvedību, kas būtu uzskatāma par kriminālu noziegumu vai izraisītu civiltiesiskās atbildības iestāšanos, pārkāpj citu personu intelektuālā īpašuma vai citas tiesības, izpauž privātu vai personīgu jebkuras personas informāciju vai jelkādi citādi pārkāpj jebkādus spēkā esošus lokālos, nacionālos vai starptautiskos tiesību aktus;
ii) nosūtītu e-pastā, publiskotu, ļautu izmantot, dotu piekļuvi vai kā citādi nodotu jebkādus nelūgtus vai nesankcionētus reklāmas materiālus, surogātpastu, mēstules, ķēdes vēstules, informāciju par piramīdas shēmām vai jebkādas citas formas uzmācīgus materiālus;
iii) ievietotu, nosūtītu e-pastā, publiskotu, ļautu izmantot, dotu piekļuvi vai kā citādi nodotu Platformā jebkādus materiālus, kuri satur programmatūras vīrusus, ļaunatūras, Trojas zirgus vai citus datorkodus, failus vai programmas, kas paredzētas jebkādas datoru programmatūras vai iekārtu, vai arī telekomunikāciju iekārtu funkcionalitātes traucēšanai, iznīcināšanai, grozīšanai vai ierobežošanai;
iv) traucētu vai pārtrauktu Platformas vai tai pieslēgto serveru vai tīklu darbību, ieskaitot mēģinājumus traucēt jebkura cita lietotāja, servera vai tīkla piekļuvi, ieskaitot, taču neaprobežojoties ar pārslodžu radīšanu, pakalpojumu sniegšanu traucējošu uzbrukumu īstenošanu (angl. denial of service attacks), sūtot surogātpastu, izraisot Platformas darbības traucējumus vai e-pasta pārpludināšanu (angl. mail-bombing), vai arī neievērojot Platformai pieslēgto tīklu prasības, kārtību, politiku vai noteikumus;
v) izmantotu Platformu sabiedriskiem vai komerciāliem mērķiem bez nepārprotamas iepriekšējas rakstiskas mūsu atļaujas;
vi) mainītu, adaptētu, izsniegtu apakšlicences, tulkotu, pārdotu, izmantotu reverso inženieriju, dekompilētu vai disasemblēt jebkuru Platformas daļu; vai
vii) vāktu vai glabātu Lietotāja personas datus.
12. Platforma paredzēta apmeklēšanai no Lietuvas teritorijas. Lietotājs piekrīt, ka mēs neatbildam par spēkā esošu ārvalstu vietējo likumu ievērošanu.
VI. PLATFORMAS PRIVĀTUMA POLITIKA UN SĪKDATŅU POLITIKA
13. Apmeklējot Platformu, apstiprināt, ka izlasījāt un sapratāt Platformas Privātuma politiku, kas tiek piemērota Lietotāja personas datu vākšanai, izmantošanai, glabāšanai un izpaušanai; kā arī Platformas Sīkdatņu politiku, kurā ir sniegta informācija par Platformā izmantotajām sīkdatnēm. Jūs piekrītat i) sniegt precīzu, aktuālu un izsmeļošu informāciju par sevi, kuru Jums var lūgt sniegt attiecīgās veidlapās; ii) apstrādāt un laikus atjaunināt savus personas datus un visu citu mums sniegto informāciju; iii) pilnībā atbildēt par visu Platformas izmantošanu.
VII. PLATFORMAS GROZĪJUMI
14. Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī bez brīdinājuma grozīt jebkuru Platformas daļu vai uz laiku vai uz visiem laikiem pārtraukt tās darbību, vai arī ierobežot vai aizliegt piekļuvi tai. Lietotājs piekrīt, ka mēs neuzņemamies atbildību pret Lietotāju un jebkuru trešo pusi par Platformas grozījumiem, tās darbības apturēšanu vai pārtraukšanu. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā brīdī bez brīdinājuma labot jebkādas jebkurā Platformas daļā esošās kļūdas vai informācijas trūkumus, taču mums nav pienākums to darīt.
VIII. HIPERSAITES
15. Platformā var tikt sniegtas hipersaites uz citu pušu pārvaldītajām interneta vietnēm. Šīs hipersaites nenozīmē, ka mēs atbalstām vai esam saistīti ar interneta vietni, uz kuru ved hipersaite. Apmeklējot šādas trešo pušu vietnes un tās izmantojot, ieskaitot tajās sniegto informāciju, materiālus, izstrādājumus un pakalpojumus, Lietotājs pilnībā uzņemas ar to saistīto risku.
IX. ATTEIKŠANĀS NO ATBILDĪBAS
16. PLATFORMA, TĀS SATURS UN TREŠO PUŠU SATURS TIEK SNIEGTS TĀDS, KĀDS TAS IR, UN TĀDS, KĀDS TAS IR PIEEJAMS, NESNIEDZOT NEKĀDUS NEPĀRPROTAMUS VAI ŠĶIETAMUS, LIKUMOS PAREDZĒTUS VAI CITUS PAZIŅOJUMUS, GARANTIJAS VAI NOSACĪJUMUS.
17. PLATFORMĀ VAR BŪT NEPRECIZITĀTES VAI TIPOGRĀFISKAS KĻŪDAS. MĒS NESNIEDZAM NEKĀDUS SOLĪJUMUS PAR PLATFORMAS VAI TĀS SATURA DROŠĪBU, UZTICAMĪBU, SAVLAICĪGUMU, PAREIZĪBU VAI PRECIZITĀTI UN TĀS PIEMĒROTĪBU JEBKĀDIEM MĒRĶIEM.
X. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS
18. Tiktāl, cik to atļauj spēkā esošie likumi, mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem nepārprotamiem vai šķietamiem nosacījumiem, garantijām, paziņojumiem vai citām nostādnēm, kuras var tikt piemērotas mūsu Platformai vai jebkādam tās saturam.
19. Mēs neuzņemamies atbildību pret nevienu Lietotāju par jebkādiem zaudējumiem līguma, tiesību pārkāpuma (ieskaitot nolaidību) vai kā cita dēļ, pat ja to varēja paredzēt, ja tas saistīts vai to izraisīja: (i) Platformas izmantošana vai nevarēšana to izmantot;
(ii) jebkura Platformā sniegtā satura izmantošana vai paļaušanās uz to.
20. Mēs nekādā gadījumā neuzņemamies atbildību par:
(i) peļņas, pārdošanas, biznesa vai ienākumu zaudēšanu;
(ii) biznesa pārtraukšanu;
(iii) paredzēto ietaupījumu zaudēšanu;
(iv) biznesa iespēju, prestiža vai reputācijas zaudēšanu;
(v) citiem netiešajiem zaudējumiem.
21. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kurus izraisa vīrusi, Platformas satura nodrošināšanu traucējošs uzbrukums vai kāda cita tehnoloģiski kaitnieciska ļaunatūra, kas var inficēt jūsu datoru, datorprogrammas, datus vai citus jums ar īpašumtiesībām piederošus materiālus tādēļ, ka izmantojat mūsu Platformu, vai arī lejuplādējāt noteiktu saturu no tās vai no jebkuras citas interneta vietnes, kuras saite ir bijusi sniegta Platformā.
XI. ATBRĪVOJUMS NO ATBILDĪBAS
22. Lietotājs ir atbildīgs un uzņemas atbildību par: a) visiem Lietotāja iesniegumu, garantiju, vienošanos un saistību saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem pārkāpumiem un par šādu pārkāpumu sekām, ieskaitot visus mums tādēļ radušos zaudējumus; b) visām darbībām, kas tiek īstenotas, Lietotājam izmantojot Platformu; un c) visām Lietotāja darbībām un bezdarbību.
23. Lietotājs piekrīt aizstāvēt Pārvaldītāju un uzņemties atbildību par visām prasībām, zaudējumiem, lēmumiem, kaitējumu, izmaksām un izdevumiem (ieskaitot, bez ierobežojumiem, pamatotus juridiskos maksājumus), kas Pārvaldītājam ir bijuši vai radušies Lietotāja vai jebkuras citas personas Lietotāja vārdā īstenota Platformas apmeklējuma vai lietojuma, vai Platformas satura vai Trešo pušu satura lietojuma, vai šo personu īstenota šo Lietošanas noteikumu pārkāpuma dēļ. Lietotājs sniedz vispusīgu palīdzību un sadarbojas ar Pārvaldītāju tā, kā to pamatoti pieprasa Pārvaldītājs, aizstāvoties no šādām pretenzijām vai prasībām.
XII. TIESĪBAS
24. Šiem Lietošanas noteikumiem tiek piemēroti Lietuvas Republikas likumi. Visi strīdi starp mums un Lietotāju, kas saistīti ar Platformu, šiem Lietošanas noteikumiem, tiek risināti tikai Lietuvas Republikas tiesās un Lietotājs saistībā ar visiem šiem strīdiem neatgriezeniski atrodas šo tiesu jurisdikcijā un tam piekrīt. 
XIII. ATTEIKŠANĀS
25. Lietotājam aizliegts nodot vai kā citādi atsavināt savas tiesības, pienākumus un saistības, kas tam ir saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem.
XIV. GROZĪJUMI UN ATJAUNINĀJUMI
26. Paturam tiesības jebkurā laikā veikt grozījumus šajos Lietošanas noteikumos. Visi šie grozījumi stājas spēkā, publicējot jauno vai grozīto Lietošanas noteikumu versiju Platformā. Lietotājam apmeklējot Platformu un to izmantojot, tiek piemēroti tobrīd spēkā esošie Lietošanas noteikumi.
27. Pēdējo reizi šie Lietošanas noteikumi izveidoti / atjaunināti 2021.gada 1.martā.
XV. KONTAKTINFORMĀCIJA
28. Visus jautājumus, komentārus un paziņojumus par pārkāpumiem jāsūta mums, izmantojot “JTI CHAT” sadaļu “Palīdzība”.